Vijesti

Arhiva vijesti

DELEGACIJA OPĆINE GORAŽDE BORAVILA U POSJETI OPĆINI GRAČANICA

DELEGACIJA OPĆINE GORAŽDE BORAVILA U POSJETI OPĆINI GRAČANICA
Delegacija Općine Goražde koju su činili Načelnik Općine Muhamed Ramović, vijećnici OV Goražde i lokalni privrednici, boravila je jučer u radnoj posjeti Općini Gračanica.
Delegaciju su činili:
1.Muhamed Ramović, Načelnik Općine Goražde,
2.Suad Došlo, vijećnik, predjednik kluba SDP-a,
3.Hamed Topuz, dipl.ecc., vijećnik,
4.Smajo Baščelija, dipl. maš.inžinjer, vijećnik,
5.Muamer Pezo, dipl.ing.saobraćaja, vijećnik,
6.Šaćir Šošević, dipl.ing.građevine, IPA fondovi,
7.Haris Rahman, dipl.ing.mašinstva, direktor firme 'Prevent Safety',
8.Nusret Ražanica, dipl.ing.mašinstva, direktor firme'Tvornica alata Goražde' ,
9.Eniz Varnica, dipl.ing.mašinstva, pomoćnik direktora firme 'Pobjeda Sport',
10. Ferid Mujezinović, dipl.ing.mašinstva,
Osim uspostavljanja prijateljskih odnosa i saradnje ove dvije općine, glavni povod za ovu posjetu jeste upoznavanje sa načinom toplifikacije Općine Gračanica, obzirom da je i Općina Goražde pokrenula aktivnosti na rješavanju toplifikacije grada.
Naime, na radnom sastanku koji je održan u zgradi Općine Gračanica, a kojem je pored Načelnika Općine Gračanica Nusreta Helića i njegovih saradnika prisustvovao i direktor firme 'Eko Toplane' Gračanica Hasan Mostarlić, razgovarano je o iskustvima i načinu realizacije pomenutog projekta na području Općine Gračanica, kao i mogućnostima da Općina Goražde uskoro krene sa realizacijom projekta toplifikacije grada.
Kako su kazali Načelnik i direktor Toplana, Općina Gračanica je jedna od prvih Općina u Federaciji koja je riješila problem grijanja grada, a osnovni princip rada je da se se zagrijava biomasom, koja je ekološki ispravna i u skladu sa EU standardima, te je za ovakve projekte moguće obezbjediti sredstva iz EU. Cjelokupan projekat koštao je 15 000 000 KM.
Nakon sastanka u zgradi Općine, delegacija je posjetila postrojenje firme 'Eko Toplane', gdje su dobili nešto više informacija o samom radu pomenute firme.
Predstavnici Općine Goražde zadovoljni su informacijama koje su dobili, ali s ciljem informisanja i upoznavanja ostalih vijećnika i javnosti, jučer je dogovoreno da će početkom maja u Goraždu biti održana prezentacija projekta toplifikcije, a koji će prezentirati predstavnici Toplane iz Gračanice i investitori iz Austrije.
Osim o toplifikacije grada, razgovarano je i o drugim oblicima saradnje ove dvije općine, kao i mogućnostima uspostavljanja saradnje naročito na privrednom i kulturnom planu.