Vijesti

Arhiva vijesti

Delegacija Mađarske posjetila SERDA-u

Mogućnost stranog investiranja u BiH, s posebnim osvrtom na Sarajevsku makroregiju, bila je tema sastanka predstavnika ITD-a ( Mađarske agencije za investicije i trgovinu) i Ambasade Republike Mađarske i menadžmenta SERDA-e, održanog 21. januara 2008. godine u prostorijama Agencije. Mađarskoj delegaciji, koju su činili senior consultant Direkcije za poslovni razvoj ITD-a Janos Szatmari, ekonomski savjetnik Ambasade Republike Mađarske Erika Dudaš i asistent ekonomskog savjetnika Jasmina Ferhatović, detaljnije su predstavljene aktivnosti SERDA-e, te mogućnosti investiranja na području Sarajevske makroregije, ali i cijele BiH. Posebno interesantne, sa aspekta ulaganja stranog kapitala, istaknute su oblasti turizam, poljoprivreda, drvna industrija, vodeni resursi i sl.
Također, istaknuta je činjenica da bi Mađarska, kao zemlja koja je ne tako davno prošla put pristupanja EU, mogla prenijeti dio svojih iskustava i na BiH, kako bi pomogla u procesu ispunjavanja kriterija za prijem BiH u članstvo EU.
...
...