Vijesti

Arhiva vijesti

Delegacija Grada Barcelone u posjeti SERDA-i

Direktor SERDA-e Ševkija Okerić primio je danas (28.05.2006.) u Sarajevu višečlanu delegaciju pobratimskog Grada Barcelone, koju je predvodio gradonačelnik Joan Clos.
Naime, Ured za saradnju sa Balkanom španske Vlade, Barcelona activa (Agencija za lokalni razvoj opštine Barcelona) i opština Barcelona finansijski podržavaju projekt Poslovni inkubator u SERDA-i u kojem djeluje 30 malih i srednjih preduzeća.
„Mi u SERDA-i želimo biti uspješni u implementaciji ovog projekta koji je u interesu Sarajevske makroregije ali i cijele BiH, kako bi se isti ovaj projekt nastavio realizirati i u budućnosti“, kazao je Okerić.
On je delegaciju Grada Barcelone i prisutne novinare informirao o procesu ekonomske regionalizacije u BiH, koji je neophodan kako bi se ispunili uvjeti za pristupanje BiH Europskoj uniji.
„Poslovni inkubator SERDA-e je značajan projekt, jer podrazumijeva poslovni razvoj. Također, preko 2000 ljudi prošlo je kroz Edukativni centar SERDA-e. Edukacija je bitan momenat i veliki doprinos budućnosti BiH“, kazao je gradonačelnik Barcelone Joan Clos.
On je naglasio kako su tokom rata u BiH, ljudi u Barceloni bili zadivljeni načinima kako su Bosanci i Hercegovci prevazilazili ratne poteškoće.
„Mi smo sa vama saosjećali svu bol i patnju kroz koju ste prošli, a u isto vrijeme smo bili fascinirani da su građani svih nacionalnosti u najtežim trenucima bili zajedno“, kazao je Clos i dodao kako će saradnja Sarajeva i Barcelone trajati zauvijek.
Kao segmente buduće saradnje Barcelone i Sarajeva on je izdvojio projekt Poslovnog inkubatora, univerzitetsku saradnju i razmjenu studenata, saradnju sportskih klubova, turizam i eko-turizam, te projekt Ambasade lokalne demokracije (pomoć ženama i djeci, žrtvama nasilja).
Delegacija Barcelone je u posjeti gradu Sarajevu u povodu obilježavanja desetogodišnjice rada Fondacije lokalne demokratije Barcelona – Sarajevo.