Vijesti

Arhiva vijesti

AKCIJA SUZBIJANJA RADA NA CRNO

Poslodavci s područja Federacije BiH su od 8. juna do 11. jula prijavili nadležnim službama Federalnog zavoda za penzijsko- invalidsko osiguranje (PIO) 30.898 radnika, što odgovara broju zaprimljenih prijava M-1 obrazaca.

To su podaci prezentirani danas na pres-konferenciji u Sarajevu, upriličenoj nakon sjednice Štaba za koordiniranje aktivnosti na suzbijanju rada na crno koja je zvanično počela 2. jula i koja će biti nastavljena u skladu s Planom Vlade FBiH utvrđenim krajem maja.

Uz zadovoljstvo iskazano u povodu dosadašnjeg toka akcije u borbi protiv "sive ekonomije" potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo najavio je kako će aktivnosti na ovom planu biti nastavljene u kontinuitetu te da će obuhvatiti i ostale oblike organiziranog kriminala.

Istaknuo je neophodnost punog mobiliziranja nadležnih institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti na suzbijanju organiziranog kriminala i stvaranja povoljnijeg ambijenta za ulaganja i ekonomski razvoj u skladu s Programom Vlade FBiH.

U tom kontekstu, potpredsjednik FBiH istakao je da će nadležne institucije nastaviti djelovati efikasno u skladu s Ustavom, zakonom i međunarodnim standardima.

Na značaj prvih rezultata i ostvarenih pozitivnih ekonomskih parametara ukazali su federalni ministar trgovine i predsjednik Štaba za koordiniranje aktivnosti na suzbijanju rada na crno Desnica Radivojević, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i operativni šef akcije Ibrahim Tirak, direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifović, direktor Zavoda PIO Nadir Kovačević i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber.

Svi su istaknuli spremnost na maksimalan angažman u okviru vlastitih kompetencija, izaražavajući očekivanje da će nastavak akcije polučiti još bolje rezultate, te da će analiza tih aktivnosti signalizirati u kojem je pravcu nužno vršiti izmjene postojeće zakonske regulative, a sve s ciljem još efikasnijeg djelovanja i sankcioniranja "onih koji su se ogriješili o zakone ove zemlje".

Čelnici federalnih organa i institucija uključenih u spomenute aktivnosti pozvali su građane da se i sami uključe u akciju, te prijave sve one koji su se dosad bogatili na račun uposlenika, kršeći zakone i elementarnu poslovnu etiku.

Kako je ocijenjeno, akcija na suzbijanju rada na crno predstavlja "najveću dosadašnju investiciju i humanitarnu akciju čiji je rezultat izbavljenje iz modernog ropstva više od 30.000 ljudi".

Inspekcijski nadzor dosad je izvršen u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, odnosno 29 općina, na čemu je angažirano 155 inspektora.

U toku pripreme akcije suzbijanja rada na crno u Federalnu upravu za inspekcijske poslove upućene su 572 anonimne telefonske prijave, a u toku su aktivnosti na uspostavljanju stalne