• .
    .

Najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja KS

  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Union Bankom d.d. Sarajevo u okviru projekta Kreditno-garantni fond SERDA pruža najpovoljnija finansijska sredstva za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo. 

Završna konferencija projekta CAPE AB

U Bad Radkersburgu, Austrija, 23. maja 2017. godine održana je završna konferencija projekta koji je finansiran kroz program Europa za građane „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području - CAPE-AB“ čiji je cilj bio poboljšanje međukulturalnog razumijevanja i saradnje na lokalnom n

PRVI JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA IZ CHALLENGE FONDA ZA INOVATIVNE POSLOVNE IDEJE

Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/ Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini, uspostavljen je Challenge program koji će u naredne četiri godine kroz projekt Challenge to change - C2C implementirati Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Republička agencija za razv

The Challenge Fund will soon be available for innovative companies in Bosnia and Herzegovina

The Challenge to Change, C2C, program in Bosnia and Herzegovina has been established thanks to Sida and the Embassy of Sweden. It will be implemented by the Sarajevo Economic Region Development Agency, SERDA, and the Republic Agency for Development Small and Medium Enterprise, RARS. An additional project partner is

First call for application for CBC BiH-Montenegro

On 11.11.2016. in SERDA premises hosted a presentation of the first call for proposals under the "Cross-border program Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020" for members of the Club - Project Academy SERDA. Members of the Club - Project Academy (former participants of Training on tools and skills necessa