Održana prezentacija kantonalne baze obrta i edukacija o korištenju iste u okviru projekta „Podrška razvoju start-up firmi na području Kantona Sarajevo“

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA Sarajevo implementira projekat „Podrška razvoju start-up firmi na području Kantona Sarajevo“, koji finansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. Cilj projekta je jačanje poduzetničkih kapaciteta start-up firmi kao i poslovne infrastrukture za institucinalno praćenje i razvoj malih preduzeća (obrta) na području Kantona Sarajevo.

 Projektom je planirano da se obuhvate sljedeća tri segmenta:

1.      Jačanje poslovne infrastrukture za institucinalno praćenje i razvoj malih preduzeća (obrta) na području Kantona Sarajevo kroz formiranje i ažuriranje kantonalne baze obrta

2.      Podrška start-up frimama iz programa Start up 2015. koje su prošle proces mentoringa kroz nabavku sredstava za rad i drugih elemenata definiranih akcinim planovima koji su razvijeni na kraju projekta

3.      Mentoring 2016. – Podrška za novih 30 start-up firmi sa područja Kantona Sarajevo

Segment jačanja poslovne infrastrukture za institucinalno praćenje i razvoj malih preduzeća (obrta) na području Kantona Sarajevo kroz formiranje i ažuriranje kantonalne baze obrta obuhvata izradu jedinstvene baze obrta registriranih na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a kojoj će svaka od općina imati pristup svom segmentu baze kako bi istu svakodnevno ažurirala najnovijim podacima, a Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, kao resorno ministarstvo u čiju nadležnost spada ova oblast, imat će koordinirajuću ulogu i na taj način raspolagati svi relevantnim informacijama u vezi sa malim preduzećima (obrtima) sa područja Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu da je navedena baza kreirana i popunjena dostupnim podacima o registrovanim obrtima na području Kantona Sarajevo, SERDA je 17.05.2017. godine u svojim prostorijama organizovala prezentaciju baze i edukaciju o unosu i korištenju iste, te je predstavnicima kantonalnih općtina, Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo predstavila sve prednosti ove baze.

Uspostava ove baze doprinijet će sistemskom uređenju ove oblasti za što je neophodno intititucionalno praćenje, u ovom slučaju od strane općinskih službi i resornog ministarstva, jer će na jednom mjestu biti sadržani svi podaci o registrovanim obrtima (predmet poslovanja, djelatnost, početak rada, broj zaposlenih, trend rasta i druge statističke informacije koje mogu doprinijeti razvoju novih mjera za podršku biznisima).