Struktura/organizacija

U okviru SERDA-e djeluju četiri sektora:
.
1. SEKTOR ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU
2. SEKTOR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I FINANSIJSKU INFRASTRUKTURU
3. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM
4. SEKTOR ZA FINANSIJSKE I PRAVNE POSLOVE LJUDSKE RESURSE  I EDUKACIJE

 
 
SERDA-om kao organizacijom upravlja direktor koji organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Agenciju, te odgovara za zakonitost poslovanja.
Trenutno SERDA ima 21 uposlenika na operativnim i projektnim aktivnostima.
 
Aktualni saziv Skupštine, kojom predsjedava Radoje Vidović, čine načelnici opština/općina Sarajevske makroregije, premijer Kantona Sarajevo, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo i gradonačelnik Grada Sarajevo. 
 
Nadzorni odbor čine privrednici, naučni radnici i predstavnici nevladinih organizacija čiji mandat traje četiri godine. Članovi su:
  1. Njegoš Pavlović (predsjednik)
  2. Lejla Mujkić
  3. Zahid Bešović
  4. Sedin Kozadra
 
Revizioni odbor imenuje i razrješava Skupština. Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, te finansijskog poslovanja. Članovi su:
  1. Sadeta Selimović (predsjednica)
  2. Ankica Tvrtković
  3. Snježana Bjelaković

Uposlenici SERDA na operativnim i projektnim aktivnostima:

1.

Ševkija Okerić

Direktor

2.

Zinaida Porobić

Šef sektora za finansijske, pravne poslove, ljudske resurse i edukacije

3.

Siniša Obradović

Šef sektora za regionalni razvoj

4.

Sanela Dževlan

Šef sektora za projekte Europske unije i međunarodnu saradnju

5. Rifet Džambegović

Glavni inžinjer u okviru IFAD projekata

6.

Asmir Kosovac

Koordinator odjela za programe EU 2014-2020 

7.

Faruk Cerić

Koordinator odjela za realizaciju projekata u saradnji sa osnivačima, domaćim institucijama i regionalnim partnerima

8.

Marek Dragiša

Koordinator odjela za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija

9.

Armina Arslanagić Čengić

Koordinator odjela za ruralni razvoj i finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima 

10.

Pašić Belma

Koordinator odjela za projekte transnacionalne saradnje (Mediteranski program MED, Jadransko-jonski program ADRION, Dunavski program) 

11.

Amela Ikić Suljagić

Stručni saradnik za strateško planiranje, razvoj i primjenu metodologija

12.

Harun Rizvanbegović

Koordinator odjela za ljudske resurse i edukacije

13.

Aida Džamalija Duran

Koordinator odjela za projekte Delegacije EU u BiH i prekogranične saradnje (CBC BiH – Srbija, CBC BiH – Crna Gora, CBC Hrvatska – Crna Gora – BiH)

14.

Trnka Saneta

Stručni saradnik za poslovnu infrastrukturu

15.

Dunja Rističević

Saradnik za KGF

16.

Elma Kosović

Stručni saradnik za finansije i računovodstvo

17.

Naza Kokot

Stručni saradnik za KGF

18.

Branković Džejna

Saradnik za grafički dizajn i web stranicu SERDA

19.

Ismailović Sanja

Asistent za finansije i izvještavanje

20.

Zlatan Saračević

Saradnik za pravne poslove

21.

Admir Hasić

Saradnik za poslovni razvoj