Regionalni partneri

 • ACIPS
 • AECID-Španska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj
 • Arbeiter-Samariter-Bubd e.Vgermany
 • Asocijacija poslodavaca BiH
 • BORAM Marketing Sarajevo
 • Centar za kompjuterske edukacije – CCED
 • Dansko vijeće za izbjeglice
 • Ekonomski institut-Sarajevo
 • Evropska komisija: Projekti EURED i EU QIF
 • Fondacija lokalne demokratije
 • Federalni zavod za zapošljavanje
 • Grad Barcelona-Španija
 • GRAS Istočno Sarajevo
 • GRAS Sarajevo
 • Hilfswerk Austria
 • Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH
 • LESPNET – Udruženje poslovnih savjetnika u BiH
 • Mljekara „Dramon“
 • Mljekara „Teleoptic“
 • Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • OSCE
 • OHR-Ured visokog predstavnika
 • Pixel
 • Poslovna škola-Ekonomski fakultet Sarajevo
 • Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
 • Privredna komora KS
 • Privredna komora Srednjobosanskog kantona
 • Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
 • REDRIN lokalna razvojna agencija Gornjedrinskog regiona
 • Regija Auvergne-Francuska
 • Regija Toscana - Italija
 • Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu – Ured u BiH
 • REVIKON d.o.o. Sarajevo
 • KJKP Sarajevogas
 • AD Sarajevogas
 • Udruga poslodavaca Kiseljak
 • Udruženje mikrofinansijskih organizacija u BiH
 • UPI banka Sarajevo
 • USAID
 • USAID LAMP
 • Vanjskotrgovinska komora BiH
 • Zavod za zapošljavanje RS