Općine/Osnivači

Općina Breza
Načelnik: Halil Tuzlić

Kontakt: Tel. + 387 32 786-062 Fax: + 387 32 786-031

 

Općina Centar
Načelnik: Dževad Bećirević

Kontakt: Tel. + 387 33 562-310 Fax: + 387 33 226-470

Opština Čajniče
Načelnik: Goran Karađić

Kontakt: Tel/fax: + 387 58 315-404

Opština Foča
Načelnik: Radisav Mašić

Kontakt: Tel/fax: + 387 58 210-097

Općina Foča Ustikolina
Načelnik: Zijad Kunovac

Kontakt: Tel: + 387 38 519-400 Fax: + 387 519-402

 

Općina Fojnica
Načelnik: Salkan Merdžanić

Kontakt: Tel: + 387 30 547-702  Fax: + 387 30 547-746

 

Općina Goražde
Načelnik: Muhamed Ramović

Kontakt: Tel. + 387 38 221-002 Fax: + 387 38 221-332

 

Općina Hadžići
Načelnik: Hamdo Ejubović

Kontakt: Tel: + 387 33 475-904 Fax: + 387 33 475-952

 

Općina Ilidža 
Načelnik: Senaid Memić

Kontakt: Tel: + 387 33 775-600 Fax: +387 33 627-309

 

Općina Ilijaš
Načelnik: Akif Fazlić

Kontakt: Tel: + 387 33 580-620 Fax: + 387 33 400-505

 

Opština Istočna Ilidža
Načelnik: Predrag Kovač

Kontakt: Tel: + 387 57 316-026 Fax: + 387 57 317-870

 

Opština Istočni Stari Grad
Načelnik: Bojo Gašanović

Kontakt: Tel: + 387 57 265-117 Fax: + 387 57 265-114

 

Opština Istočno Novo Sarajevo
Načelnik: Ljubiša Ćosić 

Kontakt: Tel: + 387 57 340-836 Fax: + 387 340-710

 

Opština Kalinovik
Načelnik: Mileva Komlenović 

Kontakt: Tel: + 387 57 623-118 Fax: +387 57 623 335

 

Općina Kiseljak

Načelnik: Mladen Mišurić Ramljak 

Kontakt:Tel: + 387 30 877-824 Fax: + 387 879-077

Općina Kreševo
Načelnik: Radoje Vidović

Kontakt: Tel: + 387 30 806-602 Fax: + 387 30 806-667

 

Općina Novi Grad
Načelnik: Semir Efendić

Kontakt: Tel: + 387 33 452-422 Fax: + 387 33 291-278

Opština Novo Goražde
Načelnik: Dalibor Nešković 

Kontakt: Tel: + 387 58 430-095 Fax: + 387 58 432-100

 

Općina Novo Sarajevo
Načelnik: Nedžad Koldžo 

Kontakt: Tel: + 387 33 492-272 Fax: + 387 33 644-559

 

Općina Olovo
Načelnik: Džemal Memagić

Kontakt: Tel: + 387 32 829-540 Fax: + 387 32 829-568

 

Opština Pale 
Načelnik: Miodrag Kovačević 

Kontakt: Tel: + 387 57 226-592 Fax: +387 57 223-459

 

Općina Pale Prača
Načelnik: Asim Zec

Kontakt: Tel: + 387 38 799-100 Fax: +387 38 799-112

 

Opština Rogatica
Načelnik: Tomislav Puhalac

Kontakt: Tel: + 387 58 415-406 Fax: + 387 58 420-531

 

Opština Rudo
Načelnik: Rato Rajak

Kontakt: Tel: + 387 58 711-164 Fax: + 387 711-242

Opština Sokolac
Načelnik: Milovan Bjelica

Kontakt: Tel/fax: + 387 57 448-056

 

Općina Stari Grad
Načelnik: Ibrahim Hadžibajrić

Kontakt: Tel: + 387 33 282-300 Fax: + 387 33 205-777

 

Općina Trnovo
Načelnik: Ibro Berilo  

Kontakt: Tel: + 387 33 586-700 Fax: + 387 33 586-705

Opština Trnovo RS
Načelnik: Nenad Mišović

Kontakt: Tel: + 387 57 610-120 Fax: + 387 57 610-242

 

Općina Vareš
Načelnik: Avdija Kovačević

Kontakt: Tel: + 387 32 848-100 Fax: + 387 32 848-150

 

Općina Visoko
Načelnica: Amra Babić

Kontakt: Tel: + 387 32 732-500 Fax: + 387 32 738-330 

Opština Višegrad 
Načelnik: Slaviša Mišković

Kontakt: Tel: + 387 58 620-602 Fax: +387 58 620-226

 

Općina Vogošća
Načelnik: Edin Smajić

Kontakt: Tel: + 387 33 586-400 Fax: +387 33 586-444