JAVNI POZIV romskim nevladinim organizacijama i udruženjima Roma na području Grada Sarajeva i općina Visoko i Kiseljak

U okviru programa prekogranične saradnje BiH - Srbija odobren je projekat „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA- ŠA“.   Vodeći partner u