• .
    .

U SERDA-i održana svečana dodjela certifikata za 52 polaznika Projektne akademije

  U četvrtak, 23. juna 2016. godine u 10 sati u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA održana  je svečana dodjela certifikata za 52 polaznika koji su završili program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima, koja

Javni poziv za firme koji imaju potrebu za uvođenjem i certifikacijom standarda ISO 9001:2015 - PRODUŽENJE ROKA

    U okviru USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) realizuje se Projektna aktivnost „Uvođenje i certifikacija Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 u šest poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu registriranih na području općine Novo Sarajevo, općine Goražde i opštin

Javni poziva za firme koji imaju potrebu za uvođenjem i certifikacijom standarda ISO 9001:2015

    U okviru USAID/Sida Projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD) realizuje se Projektna aktivnost „Uvođenje i certifikacija Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 u šest poslovnih subjekata u privatnom vlasništvu registriranih na području općine Novo Sarajevo, općine Goražde i opštin

Zahvaljujući EU projektu podrške MSP, uspostavljeno više od 110 novih radnih mjesta

Danas je u Sarajevu održana završna konferencija projekta koji finansira EU “Podrška razvoju brzorastućih malim i srednjim preduzećima (MSP) i lokalnog poslovnog okruženja“, na kojoj su predstavljeni njegovi rezultati, sa posebnim osvrtom na razvojne metode i instrumente razvijene u okviru ovog projekta, k

Posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Poslovnom akceleratoru

Dana 20.05.2016. godine upriličena je posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Sarajevskoj regionalnoj razvojnog agenciji SERDA i Poslovnom akceleratoru.