• .
    .

Vlada KS će subvencionirati kamate KGF SERDA za mala i srednja preduzeća

Ministarstvo privrede KS-a i Sarajevska razvojna agencija SERDA potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o subvencioniranju kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda (KGF) SERDA.Na ceremoniji potpisivanja istaknuto je da je Ministarstvo privrede KS-a osiguralo sredstva za subvencioniranje kamate u visini od tri po

JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Program mentoringa 2016-2017

  U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Progra

Održan sastanak sa privrednicima o unapređenju poslovnog ambijenta u Kantonu Sarajevo

U okviru LIFE Projekta, kojeg Kanton Sarajevo (KS) implementira u saradnji sa Grupacijom Svjetske banke i Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, u utorak 30.08.2016. godine su premijer KS Elmedin Konaković i ministri finansija, privrede i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Jasmin Halebić, Muharem Š

Povoljnija kreditna sredstva u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i UNION BANKA d.d. Sarajevo potpisali su u Sarajevu Ugovor o pružanju finansijskih usluga u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA, kao i Ugovor o namjenski oročenom depozitu u okviru pomenutog fonda. Ugovore su potpisali direktor SERDA-e Ševkija Okerić i direktor UNION B

Uspostavljanje Tehnološkog parka IT industrije kroz projekt 'MarketMakers'

Vlada Kantona Sarajevo, Ured Helvetas Swiss Intercooperation u BiH, Udruženje HUB 387 i Sarajevska razvojna agencija SERDA potpisali su danas Protokol o međusobnoj saradnji čiji je cilj jačanje konkurentnosti i atraktivnosti Kantona Sarajevo kroz razvoj i podršku IT sektora.