• .
    .

Značaj luke Ploče za Bosnu Hercegovinu i povezanost luke sa Koridorom 5c tema tehničke radionice održane u Sarajevu

  U okviru projekta Kapitalizacija prometnih modela u Jadransko-jonskoj mreži za podršku razvoju EUSAIR – CAPTAIN, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je info dan i tehničku radionicu gdje su predstavljene projektne aktivnosti s posebnim fokusom na luku Ploče, njen značaj za Bosnu Her

Potpisani ugovori sa Startup firmama koje će dobiti besplatan program mentoringa

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA završila je proces evaluacije pristiglih prijava i odabrala 30 Startup firmi koje će dobiti besplatan program mentor

Održan 40. ciklus Projektne akademije

U periodu od 10. do 14.10.2016. godine u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA održan je 40. ciklus edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima.   Ovu vrstu edukacija do sada je prošlao 581 polaznik -predstavnik institucija svih nivo

U okviru programa Europa za građane organizovana međunarodna informativna radionica „Učešće javnih institucija, udruženja i NVO u programima Europske unije“

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 12.10.2016. godine u saradnji sa partnerima na projektu CAPE-AB „Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u jadransko-balkanskom području“, a u okviru programa Europa za građane organizovala međunarodnu informativnu radionicu „UČEŠĆE JAVNIH INSTITUCIJA, UDRUŽENJ

Produžen rok za prijavu za besplatan program mentoringa za startup firme

  U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje JAVNI POZIV Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na besplatan Progra