Projekti

 

TRANSNACIONALNI PROGRAM - MEDITERANSKI REGION

 

 

TRANSNACIONALNI PROGRAM - JUGOISTOČNA EUROPA

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Zajednička procjena rizika i spremnost upravljanja u kriznim situacijama u Dunavskom makroregionu 2012-2015
Zajednički razvoj naprednih virtualnih rješenja dostupnosti s ciljem podrške radu javnih službi u Jugoistočnoj Evropi  
Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnosti Jugoistočne Europe  
Klasterska orijentacija prema modernim tehnologijama i modelima za zajednički napredak 2012-2014
Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u građevinarstvu  
Podrška odgovornoj inovativnosti u zemljama Jugoistočne Evrope  
Od armije do preduzetništva 2009-2012
Održive inovacije za tekstil u Evropi 2009-2012

                 

 

JADRANSKI PREKOGRANIČNI PROGRAM

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Informacioni sistem za putnike u jadranskoj regiji 2012-2015
Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost  
 Jačanje i istraživanje inovativnih potencijala u Jadranskoj regiji putem zajedničke istraživačke inicijative vođenih METRIS istraživačkim centrom  

 

 

PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SA CRNOM GOROM

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Cjelogodišnji turizam na planinskim destinacijama BiH i CG-365 2012-2014

 

 
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SA SRBIJOM

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Razvoj sistema izvještavanja u poljoprivedi o vremenskim uslovima u prekograničnom pojasu BiH-Srbija - AFRS 2012-2014
Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeca i jačanje prekograničnih veza u metalnoj industriji 2012-2014
Razvoj i promocija banjsko-lječilišnog turizma u prekograničnim oblastima BiH i Srbije  
Podrška socijalnoj inkluziji romske populacije u pograničnom području BiH i Srbije  
Zeleni, novi i organski pristup poljoprivredi u prekograničnom području Srbije i BiH  

 

 

PROJEKTI KOJI SU DIREKTNO FINANSIRANI OD STRANE

DELEGACIJE EVROPSKE UNIJE U U BOSNI I HECEGOVINI

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja 2014-2016
  Podrška konkurentnosti MSP u metalskoj industriji kroz uvođenje novih tehnologija i zanimanja, implementaciju EU standarda i jačanje izvoznih sposobnosti 2009-2013
  Podrška razvoju ekoturizma u nacionalnom parku Sutjeska 2009-2013

 

 
 

Projekti bilateralne saradnje

 

  Naziv projekta Godina realizacije
Development of mentoring system for SMEs in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro – Japanese
development governmental fund
2014-2016
Making Markets For The New Generations, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) – Helvetas Swiss Intercooperation and Posao.ba  
Östsam Regional Development Council – Raising awareness of regional and local politicians about their role in development process – Swedish experience, joint project financed by ICLD (International Center for Local
Democracy) Sweden (local partner) - Waste management – as means to increase local democracy and citizen’s influence. Exchange of experiences between Sarajevo Canton and East Sweden Region

 
BiH – Bosnian intelligent Housing (Regional cooperation with Italy)  

  

 
 
 

Projekti koji su realizovani u partnerskom odnosu sa SERDA osnivačima

 

 
Naziv projekta Godina realizacije
MIS Projekt 2006 -
USAID Projekt SPIRA – Pojednostavljivanje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcija 2006 -
EU Projekt treninga i konsultacija - EU TAC 2006 -
Jadranski program za susjedstvo INTERREG III A 2006 -
UNDP Sustainable transfer to return-related authorities (SUTRA II - Izrada Studije ekonomske održivosti za Općinu Vareš) 2006 -

CARDS 2004 IRP- 1 - SC (Ilijaš CARDS 2004 PROJEKT IRP-1-SC u suradnji sa  Hilfswerk Austrija

2006 -
Strategija razvoja turizma u Gornjem Podrinju 2006 - 
PPO 2006 - Izgradnja univerzalne sportske plohe u MZ Lješevo (Općina Ilijaš) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja rezervoara u naselju Potkraj (Općina Kiseljak) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja fontane u gradskom parku Pale (Opština Pale) 2006 -
PPO 2006 - Projekat ulične rasvjete postojeće saobraćajnice  Općina Vogošća) 2006 -
PPO 2006 - Rekonstrukcija elektro mreže u naselju Kolijevke (Općina Goražde) 2006 -
PPO 2006 - Javna rasvjeta u ulici Branilaca (Općina Olovo) 2006 -
PPO 2006 - Rekonstrukcija ulice kod Nevesinjke, ulice “Braće Popović” i dijela puta Pilana – Turovi (Opština Trnovo RS) 2006 -
PPO 2006 - I Faza sanacije radničkog doma u Varešu (Općina Vareš) 2006 -
PPO 2006 - Eko – turistički park (Opština Novo Goražde) 2006 -
PPO 2006 - Instalisanje javne rasvjete na lokacijama Rodić Brdo i Bosanska Jagodina (Opština Višegrad) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja ulične rasvjete u ulici Vase Pelagića (Opština Sokolac) 2006 -
PPO 2006 - Izrada dokumenta „Strategija razvoja općine Novi Grad do 2015. godine” (Općina Novi Grad) 2006 -
PPO 2006 - Elektrifikacija vodovodnog sistema Hreša (Opština Istočni Stari Grad) 2006 -
PPO 2006 - Rekonstrukcija puta kroz Mioče (Općina Rudo) 2006 -
PPO 2006 - Izmještanje vodovodne linije od šahta stovarišta “Nahonal” do tačke priključka RMU Breza (Općina Breza) 2006 -
PPO 2006 - Sanacija javne rasvjete (Općina Foča/Ustikolina) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja javne rasvjete u naseljima Luke i Miljeno (Opština Čajniče) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja javne rasvjete na sportskim terenima u Rogatici (Opština Rogatica) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja sekundarne mreže vodovodne mreže u MZ Hrenovica (Općina Pale/Prača) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja sportskog terena Prokos (Općina Fojnica) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja javne gradske rasvjete u opštini Kalinovik (Opština Kalinovik) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja javne rasvjete šetališta na ušću Cehotine u Drinu (Opština Foča) 2006 -
PPO 2006 - Obnova i rekonstrukcija objekta planinarskog doma na planini Lopata (Općina Kreševo) 2006 -
PPO 2006 - Izgradnja lokalnog vodovoda Klek (Opština Istočno Novo Sarajevo) 2006 - 
PPO 2006 - Rekonstrukcija puta Ravne – Visočica do lokacije „Arheološki park: Bosanska piramida sunca“ (Općina Visoko) 2006 -
Izrada Studije izvodljivosti u cilju formiranja industrijskih zona SMR 2006 - 
Uvođenje ISO 9001:2000 standarda u općine/opštine Gornjeg Podrinja, Općine  Olovo, Vareš I Grad Sarajevo 2006 -
Uspostavljanje kreditno - garantnog fonda sarajevske makroregije 2006 -
Centri za razvoj biznisa u Podrinju 2006 -
Projekat efikasnog deponovanja otpada u regionu (Formiranje pretovarnih stanica) 2005 -
Projekat izrade Studije gasifikacija Opština Istočnog Sarajeva 2005 -
Projekat promotivno i marketinške / komunikacijske aktivnosti SERDA-e 2005 -
Projekat izrade strategije sarajevske ekonomske makroregije 2004 -
Projekat razvoja regionalne putne infrastrukture u kojem su svrstana tri projekta:
     - Javna  rasvjeta raskrsnice  u Krupcu,
     - Rasvjeta  tunela Kalovita  brda i
     - Javna rasvjeta  raskrsnice na Vracama.
2004 -
Projekat izrade studije za trolejbuski dobrinjski prsten 2004-
Projekat «WEB Portal za opcine/opštine SER-a» 2004 -
Projekat  izrade Studija za gasifikaciju opština Istočno Sarajevo i prijedlog finansiranja ovog projekta 2004 -
Projekat «150  obiteljskih farmi» 2004 -
Projekat podrške malim i srednjim preduzećima 2004 -
Projekat CARDS 2003 2004 -
Projekat «Centri za razvoj biznisa» 2004 -
Projekat  «Poslovni inkubator» 2004 -
Projekat  izrade Feasibility studija «Industrijskih zona»    2004 -
Projekat «Uvođenje ISO 9001 standarda u općine/opštine» 2004 -
Projekat efikasnog deponovanja otpada u regionu 2004 -
Projekat izrade studije za definisanje aktivnosti programa i sredstava za eliminisanje divljih deponija na području regiona 2004 -
Projekat izrade studije sveobuhvatne analize, definisanja aktivnosti programa i sredstva za razvoj ruralnih područja regiona 2004 -
Projekat izrade studije koja bi definisala sredstva, aktivnosti i programe iskorištenja samoniklog ljekovitog bilja i gljiva na području regiona po vrstama i količinama 2004 -
Projekat izrade studije kojom bi se definisale aktivnosti programi i sredstva za iskorištenje prirodnih izvorišta voda na području regiona 2004 -

 

 

 

 

..