• .
    .

Poziv za izražavanje interesa za projekt WIDER

Poziv za izražavanje interesa:

Predmet: WIDER projekat - MED Program:

RP4 Pilot aktivnost/EoI for KP/S

 

Uspostavljanje Transnacionalne liste pružaoca usluga konsaltinga za implementaciju transnacionalne vaučer šeme unutar Mediteranske regije

 

Projekat WIDER pokreće Poziv za izražavanje interesa (Call for Expressions of Interest) sa ciljem selektiranja pružaoca usluga konsaltinga za osnivanje transnacionalne liste eksperata koji će podržati implementaciju Inovacija-vaučer šeme za pomoć malim i srednjim preduzećima (u nastavku skraćeno kao MMSP) da premoste jaz u sektoru inovacija.

Selekcija za izbor pružaoca usluga konsaltinga će biti provedena kako je opisano u priloženim dokumentima. Ako želite sudjelovati u ovom Pozivu za izražavanje interesa molimo Vas da proslijedite Vaš formular izražavanja interesa (u nastavku skraćeno kao EoI, pripremljen u skladu sa uputstvima u ovom dokumentu) priložen u email-u koji bi trebao biti označen na sljedeći način:

WIDER project - MED Programme: WP4 Pilot Action/EoI for KP/S

 

Rok za prijem formulara izražavanja interesa (EoI) je 30. april 2014.

 

Tekst javnog poziva

 

Aplikaciona forma/potrebni dokumenti:

 

 WIDER_AnnexII Decleration of skills and expertise

 

 SERDA_WIDER_Declaration_Expression_of_Interest_EN