• .
    .

JAVNI POZIV firmama metalske industrije za učešće u Programu obuka za menadžere i radnike i Programu mentoringa

U cilju sticanja novih znanja i vještina te jačanja izvoznih sposobnosti firmi metalske industrije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, u okviru projekta „Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2” koji finansira Evropska unija, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

firmama metalske industrije za učešće u

Programu obuka za menadžere i radnike i

Programu mentoringa

 

Poziv je namijenjen firmama metalske industrije sa područja Sarajevske makroregije koja, u cilju povećanja svoje produktivnosti i konkurentnosti, planiraju dodatno usavršiti/educirati svoje menadžere i radnike te unaprijediti svoje izvozne sposobnosti.

Programi će se implementirati kroz projekat Evropske unije „Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2” koji implementiraju SERDA i Regionalna razvojna agencija Zlatibor u partnerstvu sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj Republike Srbije.

 

Program obuka za menadžere i radnike podrazumijeva kompletno finansiranje troškova obuka. Osobe koje uspješno okončaju Program dobit će Uvjerenja o završenoj obuci. Programom obuka bit će obuhvaćeno 10 menadžera i 50 radnika firmi metalske industrije.

Vrste obuka ovisit će od zahtjeva i potreba firmi koje budu obuhvaćene Programom.

Program mentoringa podrazumijeva sufinansiranje troškova konsultantskih usluga za ispunjavanje formalnih zahtjeva za izvoz proizvoda na tržište EU u iznosu do 4.000 KM po firmi. Ostatak troškova snosit će same firme koje budu uvrštene u Program. Programom mentoringa bit će obuhvaćeno 10 firmi metalske industrije.

Mentoring u prvom redu obuhvata konsultantske usluge uvođenja ISO standarda i CE označavanje ali i ostale konsultantske usluge za ispunjavanje formalnih zahtjeva za izvoz proizvoda na tržište EU, ovisno o iskazanim zahtjevima i potrebama firmi obuhvaćenih Programom.

 

Nakon selekcije firmi koje će učestvovati u Programima, firme će posjetiti konsultant angažovan u svrhu identificiranja potreba za obukama i potreba za ispunjavanjem formalnih zahtjeva za izvoz proizvoda na EU tržište.

Na osnovu analize potreba firmi izabrat će se konsultantske kuće za provedbu obuka i mentoringa.

Sa izabranim firmama SERDA će potpisati pojedinačne partnerske ugovore kojim će se definisati koraci provedbe Programa i regulisati međusobni odnosi tj. prava i obaveze strana potpisnica.

 

Firme koje mogu učestovati u Programima:

-       Firme metalske industrije (proizvodnja i prerada metala i metalskih proizvoda, proizvodnja mašina i uređaja, autoindustrija)

-       Firme registrovane na području Sarajevske makroregije tj. područje 32 općine/opštine BiH (Breza, Centar Sarajevo, Čajniče, Foča, Foča Ustikolina, Fojnica, Goražde, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo, Novi Grad Sarajevo, Novo Goražde, Novo Sarajevo, Olovo, Pale, Pale Prača, Rogatica, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Trnovo FBiH, Trnovo RS, Vareš, Visoko, Višegrad, Vogošća)

-       Društva sa ograničenom odgovornošću

-       Dioničarska društva

 

Prednost za učešće u Programima:

Uslučaju većeg broja prijava prednost će imati sljedeće firme:

-       Izvozno orijentisane firme

-       Firme koje se budu prijavile za učešće na oba Programa (Program obuka i Program mentoringa)

 

Prijava na javni poziv:

Firme koje namjeravaju podnijeti aplikaciju za učešće na javnom pozivu moraju dostaviti sljedeće dokumente:

-       Prijava za učešće u Programu obuka menadžera i radnika i Programu mentoringa (Prijava se može preuzeti ovdje ili lično u prostorijama SERDA-e)

-       Izvod iz sudskog registra o registraciji  ili dokument koji je ekvivalentan izvodu iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija ne starija od 3  mjeseca)

 

Rok za podnošenje prijava za učešće u Programima obuka i mentoringa je 19.09.2013.god. (četvrtak).

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se mail-om, lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Hamdije Čemerlića 2/11

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom„Prijava za učešće u Programu obuka za menadžere i radnike i Programu mentoringa

 

Kontakt osoba: Aida Džamalija Duran, senior program menadžer; tel: 033/703-567; mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.