• .
    .

SERDA pruža značajnu pomoć malim i srednjim preduzećima

Programi subvencioniranja zapošljavanja i podrške malim privrednicima za mnoge su bili karika koja je nedostajala da se ohrabre samostalno započeti biznis.

Predstavljen drugi set rezultata o razvoju IT sektora u Kantonu Sarajevo

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA  15. decembra 2016. godine konsultantski tim za izradu Studije razvoja IT sektora u Kantonu Sarajevo predstavio je drugi set rezultata dosadašnjeg istraživanja stanja i potencijala IT sektora u Kantonu Sarajevo. Studija se radi  u okviru projekta

Najpovoljniji krediti za privredu u Kantonu Sarajevo

  P O Z I V subjektima male privrede sa područja Kantona Sarajevo za apliciranje na najpovoljnija kreditna sredstva uz mogućnost subvencioniranja kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda SERDA                

ODRŽAN INFO DAN BFC PROGRAMA U SARAJEVU

U ponedjeljak 28.11.2016. godine BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine je u Sarajevu organizirala Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Info dan je organiziran u okviru aktuelnog otvorenog Javnog poziva za gradove i općine na području Federacije Bosne i Herc

Ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova odbora za reviziju SERDA d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 234. Zakona o privrednim društvima FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15), člana 30. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA (sa pratećim aneksima), člana 39. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo – Prečišćeni tekst i Odluke Skupštine